full screen background image


Wat kunnen wij voor u doen

Adviesbureau Colijnsplaat is een regionaal dienstverlenend bureau met een sterk accent op:

 • Tekenen, ontwerpen en begeleiden van werken
 • Bestekschrijven en calculaties
 • Werkvoorbereiding, planning en kostenbewaking
 • Projectbegeleiding, toezicht en directievoering
 • Turnkey projecten
 • Projectmanagement

Vele mogelijkheden
De klanten en relaties van Adviesbureau Colijnsplaat kunnen altijd een beroep doen op ondersteuning in de voorbereidingsfase, bestekken en tekeningen, uitvoering, toezicht en projectcoördinatie, of zelfs een “turnkey” project.

Werk op maat
Werk op maat, het klinkt zo gemakkelijk, echter door onze jarenlange ervaring en kennis binnen een veelzijdig vakgebied, zijn wij in staat snel en doelmatig in te spelen op projecten die door gebrek aan mankracht dreigen te vertragen.
Daar waar een kant en klare oplossing ontbreekt, zoeken wij samen met de opdrachtgever naar de passende werkwijze.

Snel adequaat en kostenbesparend
Wie een extern deskundige inschakelt, verwacht snel een adequate oplossing en dat voor een reële prijs. Adviesbureau Colijnsplaat voldoet aan deze eisen, omdat de organisatie klein en daardoor flexibel is. De organisatie heeft weinig overhead, zodat de mogelijkheid bestaat om een goed passende, concurrerende, offerte te maken.
Neem de proef op de som en bel ons even voor een offerte op maat.

Beheer
Om zeker te zijn van een verantwoorde kostenontwikkeling op de langere termijn, is het zaak dat u als beheerder kostenbewust weet om te gaan met de planning en budgettering van preventief onderhoud. Het gaat daarbij om een goede balans tussen enerzijds technische kwaliteitseisen en anderzijds verantwoord omgaan met de beperkte financiële middelen.

De opdrachtgever moet kunnen rekenen op goed onderbouwde technische adviezen met stabiele meerjarige kostenramingen, die u niet achteraf voor onaangename verrassingen plaatsen.
Adviesbureau Colijnsplaat bied u de expertise, de organisatie, de technische middelen, en bovenal de mentaliteit om u als verantwoordelijke partij terzijde te staan bij het effectueren van planmatig beheer.
Het einddoel dat Adviesbureau Colijnsplaat voor ogen heeft, is altijd de goede verhouding vinden tussen prijs en kwaliteit.

Projectmanagement
Meer en meer opdrachtgevers geven er de voorkeur aan om bij het ontwikkelen van plannen met slechts één partij te maken te hebben. Als gevolg van onze brede kennis en ervaring kunnen wij hiervoor alle mogelijkheden bieden.

Adviesbureau Colijnsplaat maakt het ontwerp aan de hand van de wensen en voorschriften van de opdrachtgever en verzorgt de totale voorbereiding en begeleiding van het werk.

Afhankelijk van het project, worden de werkzaamheden door ons gecoördineerd, eventueel met inschakeling van externe specialisten en diensten in het werktraject.

We verzorgen de analyses, engineering, exploitatieberekening, toezicht en projectadministratie tot en met de oplevering van het werk aan de opdrachtgever.

Meer en meer opdrachtgevers geven er de voorkeur aan om bij het ontwikkelen van plannen met slechts één partij te maken te hebben. Als gevolg van onze brede kennis en ervaring kunnen wij hiervoor alle mogelijkheden bieden.

Adviesbureau Colijnsplaat maakt het ontwerp aan de hand van de wensen en voorschriften van de opdrachtgever en verzorgt de totale voorbereiding en begeleiding van het werk.

Afhankelijk van het project, worden de werkzaamheden door ons gecoördineerd, eventueel met inschakeling van externe specialisten en diensten in het werktraject.

We verzorgen de analyses, engineering, exploitatieberekening, toezicht en projectadministratie tot en met de oplevering van het werk aan de opdrachtgever.


De kosten
De kosten voor de door ons uit te voeren werken zijn afhankelijk van het niveau en de zwaarte van het werk.

Wat de financiële afhandeling betreft, is aan u de keus of u via een lumpsumcontract wilt werken, waarbij een vaste prijs staat voor een bepaald project, of in regie.

Wanneer de omvang van het project vooraf moeilijk is in te schatten, wordt op regiebasis het uurtarief overeengekomen, hetgeen wordt vastgelegd in een aannemingsovereenkomst of opdrachtbevestiging.
Hierbij wordt tevens een voorlopige schatting van het aantal benodigde uren gemaakt.
Alle werkelijk gemaakte uren worden tegen het vooraf afgesproken uurtarief verrekend

De klant is hierdoor in staat de kostenplanning per project te sturen en te controleren.
 
Thuis op veel gebieden
De vakgebieden waarvoor Adviesbureau Colijnsplaat door u kan worden ingezet, zijn de volgende:

Civiele Techniek

 • Weg- en waterbouw
 • Rioleringen
 • Duurzaam Waterbeheer
 • Verkeerstechnieken
 • Weg- en rioolbeheer
 • Beheer en onderhoud
 • Bestemmingsplannen
 • Stads- en dorpsvernieuwing
 • Recreatieve ontwikkelingen

Bouwkunde

 • Nieuwbouw en verbouw van woning- en utiliteitsbouw
 • Constructie- en funderingsberekeningen
 • Architectuur
 • Beheer en onderhoud

Cultuur Techniek

 • Groenstructuurplannen
 • Tuin- en parkplannen
 • Beheer en onderhoud
 • Waterbeheer
 • Sportaccommodaties
 • Begraafplaatsen


Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt, vraag dan een gesprek en of vrijblijvende offerte aan bij:

ADVIESBUREAU COLIJNSPLAAT
Hovenierstraat 2
4486 CJ Colijnsplaat
T: 0113-695839
F: 0113-695977