full screen background image


Adviesbureau Colijnsplaat is gespecialiseerd in het tot uitvoering brengen van projecten, die door het bureau worden voorbereid en of (mede)ontwikkeld.

De eisen van de opdrachtgever worden omgezet in kwaliteitseisen en in moderne functionele ontwerpen, waarin het beschikbare budget, de benodigde ruimte en de beschikbare tijd een belangrijke rol in spelen.
De klant is koning en daarom zullen wij alles in het werk stellen om u dit koninklijk gevoel ook daadwerkelijk te kunnen geven.

Adviesbureau Colijnsplaat beschikt over de mogelijkheden zelf te ontwerpen, of het werken met schetsen, die bijvoorbeeld door een architect, of de opdrachtgever zelf, beschikbaar worden gesteld.

In de ontwerpfase wordt alle ruimte geboden aan de opdrachtgever om actief mee te denken.
Een intensieve uitwisseling van wensen, kritiek, kennis van toekomstige gebruikers en alternatieve ideeën, geven het ontwerp de kans zich te ontwikkelen tot een creatief en praktisch bruikbaar bouwwerk.Er wordt sterk gelet op detaillering, constructie eisen, kosten, duurzaam materiaalgebruik, funderingstechnieken, en gebruiksgemak, zodat een duurzaam bouwwerk ontstaat.

Bouwmanagement
Als de opdrachtgever het bouwmanagement door ons bureau laat uitvoeren, is hij of zij verzekert van een permanente begeleiding en controle op de bouw, de voortgang, maar ook de financiële status van het project.

Wij kunnen tevens de selectie van aannemers, onderaannemers en leveranciers verzorgen en de kosten en tijdsplanning bewaken. Hierdoor zal de bouw nauwelijks beslag leggen op uw kostbare tijd.

Onderhoud
Lang plezier hebben van uw object, wordt verzekerd indien er een goed onderhoudsplan aanwezig is. Door regelmatige controle en tijdig onderhoud te plegen kunt u rekenen op een lang gebruik van het object tegen lagere kosten.
 
Werkwijze:

 1. Opstellen van het programma van eisen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever
 2. Maken van een eerste ontwerp en toetsing aan het programma van eisen
 3. Opstellen van een globale kostenraming
 4. Uitwerking en vertaling van het ontwerp in een bestek, tekening en raming van kosten
 5. Aanvragen van de benodigde vergunningen
 6. Uitvoering en begeleiding, met tussentijdse kwaliteitscontroles, door ons bureau
 7. Eindcontrole samen met de opdrachtgever.


Zo maar een greep uit de activiteiten:

 • Bouw en verbouw van woningen, bedrijfspanden, kantoren en winkels
 • Renovatie en restauratie van gebouwen
 • Inspectie, onderhoudsplannen en meerjaren ramingen voor alle typen gebouwen
 • Het ontwerpen en doen uitvoeren van rioleringswerken voor gebouwen
 • Haalbaarheid- en kostprijsberekeningen
 • Bestekken en tekeningen
 • Bouwbegeleiding en directievoering