full screen background image


Groenstructuurplannen
Groenstructuurplannen worden opgezet met als doel de functie en kwaliteit van de beplantingen te verbeteren en deze ruimtelijk zodanig in te brengen dat het de functie van het groen kan versterken.
Door het opstellen van een groenstructuurplan worden mogelijkheden gecreëerd om een groengebied of -project financieel beter te beheersen en toch de ecologische waarde van de beplanting te verbeteren.

In het groenstructuurplan wordt een inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie; een verbeteringsplan opgesteld; de organisatiestructuur geanalyseerd; de begroting hiervoor gemaakt en als laatste een werkplan met jaarlijkse kosten opgesteld.
Door deze groenstructuurplannen bent u, als opdrachtgever, goed in staat het groen op een zo goed en voordelig mogelijke manier te beheersen en kunt u daar waar nodig wijzigingen direct, zowel onderhoudstechnisch als financieel, inzichtelijk maken.Tuin- en Parkplannen
Adviesbureau Colijnsplaat ontwikkelt en begeleid plannen voor de aanleg van tuinen en parken voor zowel stichtingen, overheid als voor de particulier.
 
Ons bureau ontwerpt in eigen beheer, of op basis van ideeën of schetsen welke door derden, of de opdrachtgever zelf, beschikbaar worden gesteld.Indien de opdrachtgever dit wenst, is het eveneens mogelijk het ontwerp van een tuinarchitect in de plannen in te passen. In een dergelijke situatie werken wij het ontwerp verder uit ten behoeve van de uitvoering en zorgen vervolgens voor de gewenste tijdsplanning en algehele begeleiding.

Beheer en onderhoud
Voor alle soorten beplantingsplannen maken wij de daarvoor benodigde onderhoudsplannen, met eenvoudige tot zeer uitgebreide (werk-) schema’s. Het opstellen van meerjarige onderhoudsplannen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Voor de onderhoudsplannen, of inventarisatie van groenplannen, worden de bestaande objecten ter plaatse opgenomen en in kaart gebracht (analoog of digitaal). Daarna wordt een lijst opgesteld met uit te voeren onderhoudshandelingen en de noodzakelijke frequentie.

Alle hiervoor verzamelde gegevens worden vervolgens met de opdrachtgever doorgenomen en vastgelegd in een basisbestand. Vervolgens wordt, met behulp van de vastgestelde handelingen en frequenties, het bijbehorende onderhoudsschema en of meerjarenplan opgesteld.

Waterbeheer
Water kan een essentieel onderdeel vormen binnen een bestaand, of aan te leggen groengebied.
De mogelijkheid van integratie van dit water binnen het groenplan kan daarbij van groot belang zijn.
De balans tussen uitstraling, ecologie en uitvoerbaarheid binnen redelijke kosten, voor zowel korte als lange termijn, kan hierbij een extra uitdaging vormen.

De ontwikkeling en aandacht voor waterbeheer speelt in de huidige maatschappij een duidelijk toenemende rol.
Nog meer dan voorheen, is water binnen het plan een belangrijke schakel voor bijvoorbeeld het verzamelen van water uit een woongebied en voorkomen van verdroging door vertraagde afvoer van het regenwater naar het buitengebied.

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van beheer en onderhoud, kan Adviesbureau Colijnsplaat u in staat stellen een goede afweging te maken tussen de wensen van vandaag en de daarmee gepaard gaande jaarlijkse onderhoudslasten.
 
In de praktijk blijkt dat de eenmalige (aanleg)kosten wel beheersbaar zijn, echter wanneer er aan de bijbehorende onderhoudskosten te weinig aandacht wordt besteed, kunnen deze na verloop van jaren een financiële handicap gaan vormen.

Sportaccommodaties
De aanleg van sportaccommodaties, zoals atletiekbanen, voetbal-, korfbal- en hockeyvelden, alsmede tennisbanen en golfterreinen, is een kostbare aangelegenheid.
Ook hierbij geldt dat niet alleen een deskundige aanleg erg belangrijk is, maar ook het beheer op de lange termijn..
 
Adviesbureau Colijnsplaat biedt u niet alleen de mogelijkheden voor het aanleggen van mooie sportaccommodatie, maar brengen u ook op de hoogte van de te verwachten beheerskosten op de lange termijn.

Begraafplaatsen
Aanleg, renovatie en onderhoud van begraafplaatsen is één van de bijzondere groenspecialiteiten van Adviesbureau Colijnsplaat.
 
Vooral bij het ruimen van graven en grafvelden staat omzichtig en accuraat werken hoog in het vaandel.
Het betreft een vakgebied met een, voor vele opdrachtgevers, zware emotionele inhoud.
De juiste houding, inzet en gevoel voor het werk zijn hierbij erg belangrijk. Adviesbureau Colijnsplaat heeft op dit gebied al vele jaren ervaring.Voor de voorbereiding en begeleiding bij het aanleggen van begraafplaatsen, het ruimen van grafvelden, de aanleg van urnenvelden, strooivelden en het bouwen van urnenmuren en aula’s bent u bij ons aan het juiste adres.